Monday, May 2, 2016

Sega Jamblang Masakane Wong Cirebon

Membuat rindu kampung halaman tiang Cherbon kang wonten teng perantauan. Teng Indonesia luar pulau Jawa : Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Irian Jaya lan kang siweg nyambut damel teng luar negeri.


No comments:

Post a Comment